top of page
services fream 01_webp (1).png

LMIA (Đánh giá tác động thị trường lao động)

LMIA.png

Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) là một tài liệu mà người sử dụng lao động ở Canada có thể cần phải có trước khi thuê một công nhân nước ngoài.


Một KMIA tích cực sẽ cho thấy rằng cần có một lao động nước ngoài để lấp đầy công việc. Khi người sử dụng lao động có được LMIA, người lao động có thể nộp đơn xin giấy phép lao động.
 

Làm thế nào để có được LMIA?
Người sử dụng lao động sẽ cần có LMIA từ Cơ quan Phát triển Xã hội và Việc làm Canada (ESDC).
Quy trình đăng ký LMIA phụ thuộc vào loại chương trình bạn đang tuyển dụng.

Lương cao là gì? 
Mức lương cao hơn mức lương trung bình của tỉnh / vùng lãnh thổ
Lương thấp là gì?
Mức lương thấp hơn mức lương trung bình của tỉnh / vùng lãnh thổ

 

Cách thuê nếu bạn cần LMIA
Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) cho phép bạn thuê lao động nước ngoài tạm thời để lấp đầy tình trạng thiếu hụt lao động và kỹ năng.


Sau khi LMIA đã được cấp, bạn nên cung cấp một bản sao của thư xác nhận cho từng người lao động nước ngoài tạm thời và yêu cầu từng người trong số họ nộp đơn xin giấy phép lao động.


Bạn sẽ cần một LMIA từ ESDC, Service Canada

Cách thuê nếu bạn không cần LMIA
Chương trình Di động Quốc tế cho phép bạn thuê lao động nước ngoài tạm thời mà không có LMIA. Kiểm tra mã miễn trừ LMIA phù hợp với tin tuyển dụng tương ứng của bạn.


Nếu bạn thuê một nhân viên nước ngoài tạm thời thông qua Chương trình Di động Quốc tế, bạn cần phải

Việc này phải được thực hiện trước khi người lao động nước ngoài tạm thời mà bạn muốn thuê có thể xin giấy phép lao động.

Các câu hỏi thường gặp

  • Phí xử lý là gì?  

    • Phí xử lý cho một người nộp đơn là $ 1000 và người sử dụng lao động phải trả phí. Có một số trường hợp miễn trả phí này.

  • Thời gian xử lý là gì?  

    • Kiểm tra ECSD để biết thời gian xử lý mới nhất.

Nhấp để đánh giá

bottom of page