top of page
Spousal Sponsorship.jpg

TÀI TRỢ TÀI TRỢ

Bảo lãnh vợ / chồng là một phần chính trong hệ thống nhập cư của Canada. Nếu bạn là công dân hoặc thường trú nhân Canada, bạn có thể bảo lãnh vợ / chồng, người chung sống với vợ hoặc chồng của mình để có được tình trạng thường trú nhân Canada. Các cặp đôi có 2 phương án để lựa chọn khi nộp hồ sơ: Tài trợ ngoại quốc và Tài trợ nội địa.

Tính đủ điều kiện của nhà tài trợ
Bạn có thể là nhà tài trợ nếu:

 • Bạn từ 18 tuổi trở lên;

 • Công dân Canada, thường trú nhân sống ở Canada hoặc người đã đăng ký theo Đạo luật người da đỏ Canada.

 • Bạn sống ở Canada hoặc một công dân Canada dự định trở về nước;

 • Bạn không nhận trợ cấp xã hội vì những lý do khác ngoài khuyết tật;

 • Bạn có thể cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của mình, của vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn và, nếu có thể, nhu cầu của trẻ em phụ thuộc.


Là một nhà tài trợ, bạn phải:

 • Có thể hỗ trợ đối tác của bạn về mặt tài chính;

 • Đảm bảo rằng họ sẽ không yêu cầu trợ cấp xã hội từ chính phủ.

Tài trợ trong nước và ngoài nước

Tài trợ Vợ / chồng Nội địa
Bạn nên đăng ký theo diện Người phối ngẫu hoặc Đối tác thông luật ở Canada Class (nội địa) nếu:

 • Bạn sống với người bảo lãnh ở Canada

 • Bạn có tình trạng nhập cư hợp lệ ở Canada

 • Bạn muốn nộp đơn xin giấy phép lao động mở để làm việc tại Canada trong khi đơn đăng ký đang được xử lý.

Nếu vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn không ở trong tình trạng ở Canada, họ cũng có thể nộp theo quy trình này trong khi được bảo vệ theo chính sách công cho phép họ ở lại Canada cho đến khi đơn đăng ký được xử lý hoàn toàn. Điểm bất lợi đối với luồng cụ thể này là người nộp đơn nên hạn chế đi ra ngoài Canada trong khi đơn đăng ký đang được xử lý.
 

Tài trợ cho Vợ / chồng Ngoại quốc
Bạn nên đăng ký dưới sự tài trợ của Nhóm Gia đình (ngoại quốc) nếu:

 • Vợ / chồng / người bạn đời của bạn sống bên ngoài Canada.

 • Bạn hiện đang sống ở Canada với người bảo lãnh nhưng không có kế hoạch ở lại Canada trong thời gian của quá trình nộp đơn

Quy trình đăng ký
Trước khi bạn bắt đầu quy trình đăng ký, hãy đảm bảo rằng bạn và người thân của bạn đáp ứng tất cả các tiêu chí về tính đủ điều kiện.


Quy trình đăng ký yêu cầu bạn nộp cùng lúc 2 ứng dụng sau:

 • Đơn xin bảo lãnh vợ / chồng hoặc bạn đời của bạn

 • Đơn xin thường trú của vợ / chồng hoặc đối tác của bạn

Bước 1: Nhận bộ hồ sơ và thu thập đầy đủ các tài liệu cần thiết.
Bước 2: Thanh toán phí đăng ký trực tuyến, bao gồm các khoản sau:

 • Phí xử lý cho tất cả những người có trong đơn đăng ký;

 • Quyền của Phí thường trú;

 • Phí sinh trắc học nếu có;

 • Phí bên thứ ba khác nếu có

Bước 3: Gửi đơn đăng ký của bạn bằng cách làm theo hướng dẫn gửi.
Bước 4: Gửi các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu khi được nhắc.

Các câu hỏi thường gặp

 • Tôi phải chịu trách nhiệm tài chính cho vợ / chồng của mình trong bao lâu?

  • Bạn chịu trách nhiệm tài chính cho vợ / chồng của bạn trong 3 năm. Nếu bạn được bảo lãnh với tư cách là vợ / chồng, bạn không thể bảo lãnh cho vợ / chồng hoặc bạn đời mới trong 5 năm.

 • Có cần phỏng vấn để bảo lãnh vợ / chồng không?

  • Các cuộc phỏng vấn nhập cư hiếm khi xảy ra đối với các trường hợp bảo lãnh vợ / chồng và là ngoại lệ chứ không phải là quy luật. Điều đó nói rằng, các cuộc phỏng vấn định cư theo diện bảo lãnh vợ chồng thường xảy ra khi thiếu các tài liệu hỗ trợ các mối quan hệ, mâu thuẫn thông tin trên các mẫu đơn so với tài liệu, sự khác biệt về tuổi tác và tôn giáo, khoảng thời gian ngắn giữa việc gặp gỡ vợ / chồng của bạn và kết hôn, hoặc ít hoặc không có thời gian chung sống. .  

 • Tôi có thể hủy bảo lãnh vợ / chồng của mình không?

  • Bạn có thể rút đơn xin tài trợ của mình bất kỳ lúc nào trước khi người mà bạn đang tài trợ trở thành thường trú nhân của Canada. 

Nhấp để đánh giá

bottom of page